Digital lanthandel i Stavsjö

Den gamla lanthandeln är sedan länge bara ett minne och många äldre vill bo kvar även på ålderns höst. Så vad gör man när synen inte tillåter bilkörning? Vad tycker yngre familjer som idag ofta är dubbelarbetande i andra orter och köpet av livsmedel blir en dyrtid sedan barnen hämtats upp eller skjutsats till fritidsaktiviteter?

Vi har som mål att ta vid där staten, kommunen och det privata näringslivet tar slut när det gäller dagligvaror, och i ett längre perspektiv seniorboende.

Första byggstenen gäller livsmedel

Idag har 3 av 4 personer erfarenhet av att handla på nätet. Med den här vetskapen föddes tanken på vår egen digitala lanthandel. Under 2013 uppgick handeln med livsmedel i Sverige till 2,5 miljarder kronor och ökade med 38%. Mycket tyder på att den här utvecklingen fortsätter eller till och med tar en än snabbare utveckling.

Vi har som första samhälle slutit ett avtal med ICA Maxi i Ingelsta i Norrköping om leverans av livsmedel och dagligvaror varje onsdag och testar konceptet under fyra månader. Beställningen lägger man enkelt under helgen eller fram till midnatt på tisdagen. Genom en smart programvara som registrerar de varor en enskild familj normalt väljer, blir själva handlandet enklare och snabbare allteftersom man handlar.

För att hantera livsmedel på plats har vi installerat ett kylrum och frysbox i Stavsjö Föreningshus. Vi har samtidigt anpassat entrén för att via en lastbrygga kunna rulla in den typen av våningsvagnar som används i butikens logistikutrymmen. Genom att vi även installerat kodlås på ytterdörren kan de som handlar hämta upp sina matpåsar när de vill under dagen eller kvällen.

ICA Maxi har kontrakterat en lastbil och gjort anpassningar i sitt e-handelsprogram för köp över nätet så att intresserade invånare i Stavsjö och Ålberga får tillgång till nätsidan.

Detta är bara början…
I ett följande steg vill vi etablera ett utlämningsställe i Ålberga.

När vi återskapar lanthandeln i en modern form får vi en plats för utbyte av matrecept. Vårt mål är att som ett alternativ till att handla hemma även kunna erbjuda en gemensamhetslokal där man gör sina beställningar för den kommande veckan medan man träffas över en kopp kaffe.

Många konsumenter efterfrågar lokala råvaror som inte belastat miljön med långa transporter och där man kan känna sig trygg med innehållet.
I Kiladalen produceras mat av hög kvalitet både i det traditionella jordbruket och hos allt fler små producenter och mathantverkare. En del saluförs i gårdsbutiker inriktade på den egna gårdens varor men för att få ett samlat utbud av allt som är tillgängligt bör det samlas till en plats. Vår digitala lanthandel är med sitt utlämningsställe i förlängningen lämplig plats för detta.

Initiativtagarna bor i Kiladalen

Initiativtagare till bildandet av Kiladalens Utveckling AB är enskilda personer i boende i Kiladalen samt medlemmar i Kiladalens Intresseförening, en ideell förening för lokalsamhällena i Kiladalen med uppgift är att tillgodose en levande landsbygd.

Gunnar Casserstedt, Stavsjö  och Larz Johansson, Ålberga