Årets bolagsstämma 2023

i Kiladalens Utveckling kommer att genomföras  den 3 maj kl 18:00.

Plats: Föreningshuset i Stavsjö.