Lokal service

Kiladalens utvecklings AB (Svb) arbetar for en levande hembygd. Det är viktigt med lokal service. Vi diver olika projekt.

Idag finns olika serviceinrättningar i Kiladalen, vissa har vi drivit fram i olika projekt.


Digital lanthandel projektet

  • Kiladalens Utveckling AB (svb) köper Stavsjö skola och öppnar en ny servicepunkt
    Kiladalens Utveckling AB som bildades under 2014 har förvärvat Stavsjö skola av Nyköpings kommun. Skolan som stått tom sedan 2007 kommer nu att anpassas till en distriktssköterskemottagning för öppethållande 2 dagar i veckan. Bolaget har skrivit ett samarbetsavtal med landstinget Sörmland där landstinget öppnar en ny mottagning på […]
  • Digital lanthandel i Stavsjö
    Den gamla lanthandeln är sedan länge bara ett minne och många äldre vill bo kvar även på ålderns höst. Så vad gör man när synen inte tillåter bilkörning? Vad tycker yngre familjer som idag ofta är dubbelarbetande i andra orter och köpet av livsmedel blir en dyrtid sedan […]