Hyreslägenheter i Stavsjö, Etapp 2, tolv lägenheter

Etapp 2 med sina 12 lägenheter uppgår till 769 kvadratmeter vilket ska jämföras med Etapp 1 som omfattade 596 kvadratmeter.  Etapp 2 på Stavsjögården består av tre huskroppar, alla i markplan för att kunna fungera för människor att åldras i och att till exempel kommunens hemtjänst ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett sätt som medger goda arbets-förhållanden. Hela projektet har kostat drygt 19 miljoner kronor.

Följande har hänt under året:

  • Etapp 2 blev klar för inflyttning den 1 september. Slutbesiktning gjordes den 26 augusti utan anmärkning. Hyresgäster till Etapp 2 har rekryterats från ett bredare geografiskt område och flera hyresgäster kommer ifrån Norrköpings kommun. Vi har sett ett visst intresse i Krokek med omnejd, dvs den södra delen av Kolmården, att flytta till Stavsjö.
  • Allt sedan förvärvet av den tidigare skolfastigheten har vi haft en tvist med kommunen om hur del av köpeavtalet skulle tolkas. Det tvisten avsåg var vilka avgifter som skulle anses vara erlagda vid tidpunkten för förvärvet 2015. Nu, sju år senare, har tvisten lösts till bolagets fördel och vi kan lägga den frågan bakom oss.
  • En annan osäkerhetsfaktor har varit frågan om statligt investeringsstöd, som vi erhöll för Etapp 1, och som vi även ansökt om inför byggstart av etapp 2. Trots alla turer i ärendet fick vi i slutet av året ett beslut som säkerställde investeringsstödet på drygt 6 miljoner kronor. Därmed kunde finansieringen säkras.