Debattartikel i SN – angående nybyggnation på landsbygden

Bygg 30 procent på landsbygden! Rubriken kan verka provocerande men skall ses mot bakgrund av dagens situation. I Nyköpings kommun bor cirka en tredjedel av invånarna på landsbygden men under den senaste 5-årsperioden har 91 procent av nybyggnationen skett i centralorten mot 9 procent på landsbygden. Under 2020 sjönk den senare siffran till 7 procent!

Läs hela artikeln på Sörmlands Nyheter