Bok 3 – Bygg smart på Landsbygden

Trots att det byggts bostäder i tiotusentals år och kunskapen finns saknas det idag 250 000 bostäder i Sverige. Bostadsmarknaden har frusit fast och tiotusentals äldre människor kan inte lämna sina hus samtidigt som barnfamiljer är utelåsta ur bostadsmarknaden på landet. Vi menar att det finns ett recept för att få i gång en positiv flyttkedja. Boken Bygg smart på landsbygden är avsedd att vara den vägledning som gör att bostadsbyggandet på landsbygden kommer i gång igen – efter fyrtio år.


Våra små orter behöver ett tillskott av yngre människor, gärna barnfamiljer, för att kunna bibehålla underlaget för den service som finns och den som vi vill utveckla vidare. Om marknaden tillförs små, moderna, lägenheter skapas en önskvärd flyttkedja. Äldre personer som inte längre orkar med ett stort hus med trädgård och underhåll av byggnaden kan flytta till en lägenhet, samtidigt som en prisvärd fastighet kommer ut på marknaden och kan förvärvas av den unga familjen. Det är detta vi avser med en ”önskvärd flyttkedja”.


Boken är en handledning i processen att bygga hyreslägenheter på landsbygden och tar upp de praktiska och finansiella utmaningar du kommer att möta. Här finns fördjupade avsnitt av institutionella barriärer, inte minst finansiella. Men vi vill även illustrera hela frågan om byggandet på landsbygden genom att inkludera ett antal debattartiklar för att ge en bredare belysning av områden som kräver en politisk viljeinriktning.
Boken vänder sig i första hand till personer och grupper som vill starta lokala initiativ till landsbygdsutveckling med fokus på bostadsbyggande. Men våra erfarenheter gör att texten i lika hög grad vänder sig till det politiska ledarskapet på kommunal nivå och personer som arbetar med regelverk och förordningar på statlig nivå.

Läs om alla böcker