Utbildningsfilm kring landsbygdsutveckling

Det lokala utvecklingsarbetet i sörmländska Kiladalen har ofta lyfts fram som ett föredöme. Nu har det lokala utvecklingsbolaget spelat in en informationsfilm för att kunna sprida sitt goda exempel till fler.

2013 bestämde sig några av de boende i tvillingsamhällena Stavsjö och Ålberga för att bilda det lokala utvecklingsbolaget Kiladalens Utveckling AB (svb) för att motverka den utflyttning och försämrade service som hade präglat bygden i ett antal år.

Det blev starten på en snabb och positiv lokal utveckling. Bolaget har bland mycket annat startat en digital lanthandel, köpt en nedlagd skola och byggt hyreslägenheter.

Filmen är en utbildningsfilm kring landsbygdsutveckling. Den är filmad i Sörmland och handlar i stort kring orten Stavsjö som ligger mitt emellan Nyköping och Norrköping. I filmen ges handfasta tips på hur man kan jobba med utveckling på landsbygden på ett effektivt sätt.