Väsentliga händelser under 2022

Stavsjögården Verksamheten har under året primärt fokuserats på att realisera Etapp 2 av hyresbostäder som färdigställdes i september då samtliga lägenheter var kontrakterade. Projektet ”Etapp 2” med 12 hyreslägenheter är bolagets största...

PM inför mötet på regeringskansliet 2023-02-21  

       Problemformulering i sammandrag Bakgrund 1                    Nyproduktion av friliggande småhus (som är det traditionella valet för familjer som vill flytta ut på landet) står inte längre till buds. Det blir för dyrt,...

Mona kunde bo kvar i Stavsjö

Läs om hur Kuab projektet Stavsjö Seniorboende skapade möjlighet för Mona att bo kvar i bygden. Hon kunde flytta till en modern lättskött lägenhet i sin hemort, där det generellt sätt inte...

Stavsjö Seniorboende

Nu bygger vi för dig som vill flytta till en modern lättskött lägenhet vid Stavsjögården. Kanske du har tröttnat på tungt trädgårdsarbete, snöskottning och kostsamt underhåll. Nu kan du flyttautan att behöva...