PM inför mötet på regeringskansliet 2023-02-21  

       Problemformulering i sammandrag Bakgrund 1                    Nyproduktion av friliggande småhus (som är det traditionella valet för familjer som vill flytta ut på landet) står inte längre till buds. Det blir för dyrt,...

Utbildningsfilm kring landsbygdsutveckling

Det lokala utvecklingsarbetet i sörmländska Kiladalen har ofta lyfts fram som ett föredöme. Nu har det lokala utvecklingsbolaget spelat in en informationsfilm för att kunna sprida sitt goda exempel till fler. 2013...

Bok 3 – Bygg smart på Landsbygden

Trots att det byggts bostäder i tiotusentals år och kunskapen finns saknas det idag 250 000 bostäder i Sverige. Bostadsmarknaden har frusit fast och tiotusentals äldre människor kan inte lämna sina hus...